ἐκκείμενον

ἔκκειμαι
to be cast out
perf part mp masc acc sg
ἔκκειμαι
to be cast out
perf part mp neut nom/voc/acc sg
ἔκκειμαι
to be cast out
pres part mp masc acc sg
ἔκκειμαι
to be cast out
pres part mp neut nom/voc/acc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • κἀκκείμενον — ἐκκείμενον , ἔκκειμαι to be cast out perf part mp masc acc sg ἐκκείμενον , ἔκκειμαι to be cast out perf part mp neut nom/voc/acc sg ἐκκείμενον , ἔκκειμαι to be cast out pres part mp masc acc sg ἐκκείμενον , ἔκκειμαι to be cast out pres part mp… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τριγωνίζω — ΝΑ [τρίγωνον] νεοελλ. 1. δίνω σε κάτι σχήμα τριγώνου 2. διαιρώ μια επιφάνεια σε τρίγωνα για καταμέτρηση αρχ. 1. πολλαπλασιάζω επί τρία, τριπλασιάζω («ταῦτα πεντάκις τριγωνισθέντα τὸν ἐκκείμενον ἀριθμὸν παρέσχεν;», Πλούτ.) 2. έχω σχήμα παραπλήσιο… …   Dictionary of Greek

  • υπόδειγμα — το / ὑπόδειγμα, ΝΜΑ [ὑποδείκνυμι] μτφ. παράδειγμα για μίμηση (α. «υπόδειγμα εκπαιδευτικού» β. «πρὸς ὑπόδειγμα ἀρετῆς», επιγρ. γ. «ὑπόδειγμα τῷ πλήθει ποιῶν ἑαυτόν», Πολ.) νεοελλ. 1. δείγμα, πρότυπο για την τήρηση ορισμένου σχεδίου ή ορισμένης… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.